چند قدم تا گرفتن گواهینامه مونده بزن بریم✋
اپلیکیشن گواهینامه پلاس
برخی از ویژگی های خوب اپلیکیشن

خلاصه کتاب به صورت طبقه بندی شده

برای راحتی و سرعت بخشیدن به مطالعه، مطالب کتاب را به صورت طبقه بندی شده مطالعه کنید.

آزمون های طبقه بندی شده

برای تمرکز شما بر تمامی مطالب کتاب علاوه بر آزمون های جامع، آزمون های موضوعی طبقه بندی شده هم قرار داده ایم.

اطلاعات عمومی

با دسترسی به مقالات مختلف فنی ،دانستنی ،معرفی قطعات و مشکلات خودرو ،مراقبت های مختلف خودرو و… اطلاعات عمومی خود را افزایش دهید.
اطلاعات عمومی

سوالاتی که در زمان استفاده از خودرو به ذهنتون رسید در این قسمت پیدا کنید.